• Utskrift
 • Print
 • Del på
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

 

Studieplan for helgekurs i skinnfellsøm

Forkunnskaper

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta på kurset.


Læringsmål

 • Når kurset er over skal deltakerne kunne skjære til og håndsy en skinnfell etter tradisjonell metode.
 • Deltakerne skal kunne velge materialer og arbeidsredskaper som egner seg til skinnfellsøm.


Arbeidsform

Arbeidsformen er bildepresentasjon (powerpoint-lysbilder), forelesning, demonstrasjoner og individuell veiledning. Eksempler på ferdige skinnfeller blir vist.

Kursleder har utviklet et kompendium som dekker innholdet i kurset, bl. a. med beskrivelse av arbeidsgangen i produksjon av en skinnfell.

Varighet

Kursets varighet er totalt på 36 timer, som fordeler seg slik:
 1. Introduksjonsforedrag 2 timer
 2. Utdeling av skinn og materiell 1 time
 3. Tilskjæring og søm 19 timer
 4. Ornamentikk/trykking 14 timer
Mellom de to kurshelgene må deltakerne sy hjemme eller i grupper uten lærer.

Kursinnhold

1. Introduksjon

Kurset starter med en bildepresentasjon som viser skinnfelltradisjonen, bruk tidligere og nå, arbeidsgangen, samt litt om ornamentikk, trykking og trykkfarge.

Deltakerne får se ulike skinnfeller og ulike typer skinn som kan brukes.

Arbeidsredskap og materialer blir vist.


2. Tilskjæring og søm

Hovedpunktene i arbeidsgangen fram til ferdig skinnfell gjennomgås.

Skinnene og utnyttelsen av disse vurderes. Det enkelte skinn og fellens størrelse bestemmes. Skinnene tilskjæres.

Valg av tråd og nåler, samt begrunnelse for dette gjennomgås.

Ulike metoder for svangeskjøting, øvrig innskjøting og innsnitt gjennomgås. Sting og sømmetode gjennomgås.

Bånd til skjøtene klippes/skjæres til og sys på. Sting og arbeidsmåte demonstreres.

Kanting av fellen etter alternative metoder vises og materialer til dette vurderes. Materialer til brudekant eller hverdagskant klippes, skjøtes og sys på fellen.

Krus, - individuell merking av skinnfellen i øvre kant demonstreres og ideer til den enkeltes utforming av krus diskuteres.

Oppbevaring og renhold av skinnfell gjennomgås.


3. Trykking

Se egen plan

Studieplan for helgekurs i trykking på skinnfell

Forkunnskaper

Trykkekurset bygger på kurs i skinnfellsøm.

Deltakerne må ha en skinnfell, fortrinnsvis en håndsydd fell med bånd over sømmene, til å trykke på.


Læringsmål

 • Deltakerne skal ha fått kjennskap til tradisjonell bruk av farge, komposisjon og ornamenter i dekortrykk av skinnfeller.
 • Kursdeltakerne skal ha kjennskap til ulike alternative trykkfarger og hvordan trykkblokkene lages.
 • Deltakerne skal kunne vurdere ulike prinsipper for trykking og ornamentbruk.
 • Deltakerne skal ha praktiske ferdigheter i å trykke på skinn


Arbeidsform

Arbeidsformen er bildepresentasjon (powerpoint-lysbilder), forelesning, demonstrasjoner og individuell veiledning under praktisk arbeid.

Varighet

Kursets varighet er 14 timer.

Dokumentasjon/kursmateriell

Kursdeltakerne får et kurskompendium med bl.a. beskrivelse av arbeidsprosessen og avtrykk av ornamenter.

Kursinnhold

Tradisjonell trykking av skinnfeller og ornamentbruk i ulike deler av landet gjennomgås.

Bilder av trykte feller studeres og den enkelte deltaker planlegger trykkingen av sin fell. Praktisk arbeidsmetode demonstreres.
 1. Bildepresentasjon med gjennomgang av tradisjonell ornamentbruk og symbolikk, 3 timer
 2. Presentasjon av trykkblokker, arbeidsmetode, praktisk demonstrasjon, 1 time
 3. Planlegging og trykking av egen skinnfell, 8 timer

Introduksjon, tilskjæring og søm (fredag-lørdag-søndag) 22 timer


Fredag     kl. 17 - 21    4 timer
Lørdag   kl. 10 - 20   10 timer
Søndag   kl. 10 - 18   8 timer

Alle kursdeltakerne må ha hvert sitt romslige arbeidsbord.


Ornamentikk/trykking (lørdag – søndag) 14 timer

Lørdag    kl 10 - 17    7 timer
Søndag   kl 10 - 17   7 timer

Alle kursdeltakerne må ha hvert sitt romslige arbeidsbord.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS